Kampsport og aktiv rollespil (9,7,4)

kampsport

KAMPSPORT OG AKTIV ROLLESPIL

Kampsport og kampkunst er danske begreber, der dækker over diverse kampdiscipliner verden over. Imidlertid er der en væsentlig forskel på henholdsvis kampsport og kampkunst, idet formål og træningsmetode er forskellige inden for kampsport og kampkunst.

Betydningen af aktiv transport. Aktiv transport skaber grobund for sunde vaner, som forebygger alvorlige livstilssygdomme. ’Bilbørn’ har dårligere koncentrationsevne end aktive børn. Aktiv transport medfører derfor indlæringsparate børn. Aktiv transport fremmer børns sociale færdigheder og handlekompetencer i trafikken.

Betydningen af bevægelsespauser. Hjernen fungerer bedst i en krop, som er aktiv i samspil med andre kroppe. Bevægelsespauser booster børns hjerner og forebygger fald i koncentrationsevne samt øger den samlede indlæringsperiode. Hvis en elev har en aktiv pause med høj puls i løbet af en lektion, vil eleven en uge senere være bedre til at løse den samme opgave end den passive sidemand. Aktive skolebørn husker bedst.

På denne sider forsøger vi at samle anderledes bevægelseslege, som nærmer sig en eller anden form for kampsport.

Viser alle 14 resultater