Blandet fysisk aktivitet (9,7,5)

diverse fysiske aktivivteter

BLANDET FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet skaber trivsel. Fysisk aktivitet og motoriske færdigheder har betydning for børns trivsel. Fysisk inaktive børn opfatter sig selv som mindre glade, mere hjælpeløse, mere trætte og ensomme end børn, der bevæger sig meget. Veltilrettelagt fysisk aktivitet og motoriske lege i løbet af  skoledagen, opbygger børns sociale kompetencer. Fysisk aktivitet og motoriske færdigheder skaber øget selvopfattelse, mestring og selvværd.

Fysisk aktivitet og sundhed. Et par minutters let aktivitet for hver stillesiddende time reducerer risikoen for at dø med 33 procent hos raske personer. Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer generel sundhedstilstand og medfører forbedret fysisk, psykisk og social sundhed. Aktive børn bliver formodentlig aktive voksne. Jo tidligere i livet god sundshedsadfærd tilegnes, jo større indvirkning vil det have på livslang sundhed. Børn med dårlig kondition er i markant større risikogruppe end aktive børn.

Fysisk aktivitet fremmer læring. Der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Bevægelse i skoledagen forbedrer ikke altid det faglige niveau – men forringer det aldrig. Aktiviteter, der kombinerer fysiske aktiviteter og samtidig kræver koncentration, skærper børns evne til at huske. Der er en sammenhæng mellem tal, rum og motoriske færdigheder. Jo højere motorisk grundlag, jo bedre forudsætninger har man for at opfatte tal og rum.

Denne side er under udvikling og vil i de kommende måneder få tilføjet endnu flere spændende emner.

Viser 1–18 af 36 resultater