Pædagogiske Materialer (1)

pædagogisk materialer

Børn udvikler sig gennem aktiv leg og deraf udvikling.

I denne gruppe med pædagogiske materialer og pædagogisk indlæring, har vi samlet nye spændende spil, redskaber og udstyr, som støtter børnene i de akive lege. Indlæring og leg med begreber, tal, forståelse, sprog,  formulering m.m.

Sprog er ikke bare lyde, bogstaver og sætninger. Sprog er også følelser og stemninger. Vi fortæller meget med kropssproget. Derfor er det vigtigt at kunne læse hinandens signaler og udtryk. De emotionelle og sociale kompetencer er en forudsætning for at børn trives og udvikler sig socialt og fagligt. Et vigtigt led i processen er at lære at forstå andres følelser, at styre impulsivitet og aggression og at løse problemer.

    Leg og beskæftigelse med motorik, skole og indlærings lege,  natur, teknik, sprog, formulering, lyde, snoesel rum ,sanse oplevelser, selvkontrolerede spil, begreb og forståelse Ur og klokken, Mini LØK, Duorama m.m.

    Vi udvikler os hele tiden og er lydhør over for nye ideer og ønsker.

    .